सदस्यता/सहयोग

नेपालभित्र र बाहिर रहेका १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली/गैर आवासीय नेपाली नागरिकले अनलाइन सेवाबाट वार्षिक सदस्यता शुल्क बुझाएर या अनलाइन सेवाबाट बुझाउने स्थिति नभएमा फारममा उल्लेखित “पछि बुझाउनेछु” विकल्प रोजेर सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ। फारममा सदस्यता नलिएर आर्थिक सहयोगी वा स्वयंसेवीमात्र हुने विकल्प पनि प्रदान गरिएको छ।