आर्थिक सहयोग

अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा राजनीतिक दल सञ्चालन हुने भनेको मूलरूपमा आमसर्वसाधारणले दिएको आर्थिक सहयोगबाटै हो। तसर्थ तपाईंको सहयोग हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। विवेकशील साझा पार्टीलाई तपाईंले गर्ने सहयोग भनेको निहित व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि नभई यो देशको सुशासन र समुन्नतिका लागि गर्ने लगानी हो जसको प्रतिफल तपाईं, तपाईंको परिवार र सन्तान-दरसन्तानको जीवनमा प्रतिविम्बित हुनेछ।

हामी हरेक चन्दादाताको नाम र रकम हाम्रो वेबसाइटमा बेलाबालमा अध्द्यावधिक गर्नेछौं। यदि कुनै दाताले कुनै व्यक्तिगत कारण जनाई आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गरेमा सो सहयोग विवेकशील साझा पार्टीको अन्तरिक अभिलेखमा जनाई नाम सार्वजनिक गरिने छैन। नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले त्यस्ता दाताको विवरण माग गरेको खण्डमा भने सबै विवरण उपलब्ध गराइनेछ।

eSewa.com.np मा गएर तपाईंले आफूलाई रजिस्टर गर्नुभयो भने सो सेवा प्रयोग गरेर तपाईंले सीधै विवेकशील साझा पार्टीको खातामा आफूले चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। ईसेवामा रजिस्टर गरेपछि आफूले चाहेको रकम ट्रान्सफर गर्न यो (९८५१२५३००१) नम्बर या यो ईमेल (funds@bibeksheelsajha.org) प्रयोग गर्नुहोला। रकम जम्मा भएको जानकारी तपाईंले हामीलाई ०१-५५३६०६२ या ९८५१२५३००१ मा फोन अथवा funds@bibeksheelsajha.org मा इमेल गरेर दिनु पर्नेछ।

हाल देशका सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा हाम्रो संगठन बनिसकेको छैन। जहाँ त्यस्ता संगठनहरू बनिसकेका छन् ती ठाउँहरूमा प्रादेशिक कार्यालयमा सम्पर्क गरेर तपाईं सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रादेशिक कार्यालय स्थापना नभएका ठाउँहरूमा तपाईं आफ्नो जिल्लामा आफ्नो खाता या विवेकशील साझा पार्टीको खाता भएको ब्याङ्कमा गएर तल दिइएको खातामा चाहेको रकम दाखिला गर्न सक्नुहुनेछ।

खातावालाको नाम: विवेकशील साझा पार्टी
एकाउण्ट नम्बर: ०२९०१०४०२५६३६०
बैंक: नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक
शाखा: धुमबाराही, काठमाडौं

यदि तपाईंको ब्याङ्क खाता छैन भने हामी तपाईंलाई सानै रकमको किन नहोस् ब्याङ्क खाता खोल्न प्रेरित गर्दछौं किनभने सम्भव भएसम्म सबै नागरिको ब्याङ्क खाता हुनु राम्रो हो हाम्रो मान्यता रहेको छ।

तपाईं चेक अथवा क्यास सीधै हाम्रो केन्द्रय कार्यालय या प्रादेशिक कार्यालयमा आएर पनि हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं कुनै कारणले आफू आउन सक्ने स्थिति नभए, कोही साथी या आफन्तमार्फत पनि तपाईंको सहयोग पठाउन सक्नुहुनेछ।

हाम्रो खातामा जम्मा भएको रकमबारे ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको विवरणमा दाताको नाम स्पष्ट भएन भने हामी सो रकमलाई ‘अज्ञात दाता’को सूचीमा सुचिकृत गर्नेछौं। यसबारे अन्य प्रश्न भए हामीलाई ०१-५५३६०६२ या ९८५१२५३००१ मा फोन गर्नुहोला।

तपाईं नेपालमा रकम पठाउने कुनै पनि वैध (सम्बन्धित देशमा स्वीकृतिप्राप्त) मनि ट्रान्सफर एजेन्सीबाट हामीलाई रकम पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी रकम पठाउँदा तपाईंले सो एजेन्सीलाई सीधै हाम्रो खातामा रकम दाखिला गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

खातावालाको नाम: विवेकशील साझा पार्टी
एकाउण्ट नम्बर: ०२९०१०४०२५६३६०
बैंक: नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक
शाखा: धुमबाराही, काठमाडौं

तर सो एजेन्सीले भौचर भर्दा ‘रकम जम्मा गर्नेको नाम’मा मनि ट्रान्सफर एजेन्सीको नाम नभई चन्दादाता (तपाईं) को नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। रकम जम्मा भएको जानकारी तपाईंले हामीलाई ०१-५५३६०६२ या ९८५१२५३००१ मा फोन अथवा funds@bibeksheelsajha.org मा इमेल गरेर दिनु पर्नेछ। यदि भौचरमा दाताको नाम स्पष्ट भएन भने हामी सो रकमलाई ‘अज्ञात दाता’को सूचीमा सुचिकृत गर्नेछौं। यसबारे अन्य प्रश्न भए हामीलाई माथि दिइएका नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ।

 प्रतिवद्धता

तपाईं हाललाई यो फारम भरेर सहयोगको प्रतिवद्धता मात्र पनि जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको विवरण प्राप्त भएपछि हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं। यसबारे अन्य प्रश्न भए हामीलाई ०१-५५३६०६२ या ९८५१२५३००१ मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ।

जरूरी जानकारी: नेपालको कानूनले नेपाली नागरिकबाट प्राप्त चन्दा र सहयोगमात्र हासिल गर्ने अधिकार दिएको जानकारी गराउन चाहन्छौं।